lãi suất libor là gì

Lãi suất Libor trong Forex là gì? Có một nhu cầu liên tục về tiền được trả cho đặc quyền vay số tiền nói trên. Điều này được thực hiện trên thị trường ngoại hối. Các loại tiền tệ được giao dịch cũng được gọi là Libor và chúng không liên quan gì đến cung tiền của Hoa Kỳ.

Lãi suất Libor trong Forex là gì? Trong trường hợp này, lãi suất yêu cầu của ngân hàng để vay tiền từ khách hàng là lãi suất cơ bản mà người cho vay hoặc người đi vay sẽ được tính trên số tiền được vay. Nó cũng thay đổi từ nước này sang nước khác. Nhiều người gọi nó là ‘lãi suất Libor’ vì sự giống nhau của tên của họ.

Loại lãi suất này dựa trên các điều kiện kinh tế của thị trường tiền tệ. Một lượng lớn lãi suất được quyết định bởi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, quyết định số tiền cần thiết là bao nhiêu. Tiền được cho các tổ chức có liên quan đến ngành Forex.

Hầu hết các công cụ thị trường tiền tệ được sử dụng là công cụ mang lãi. Đây là một hình thức của các loại cho vay khác nhau được thực hiện. Có hai phương thức cho vay tiền chính, đó là các khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm. Với các khoản vay không có bảo đảm, ngân hàng phải trả tiền mặt trước cho khách hàng.

Mặt khác, các khoản vay có bảo đảm truyền thống đòi hỏi phải có sự bảo đảm như tên xe, quyền sở hữu nhà hoặc bất kỳ loại tài sản nào làm tài sản thế chấp. Điều này là để đảm bảo rằng ngân hàng sẽ lấy lại những gì đã cung cấp cho khách hàng.

Thực tế là các khoản vay truyền thống có yếu tố rủi ro cao là do chúng có được so với tài sản. Có khả năng khoản vay bị mất nếu công ty không thể trả lại những gì đã cho vay. Để đảm bảo chất lượng của số tiền được vay, có một số công ty cung cấp bảo mật chống lại tiền.

Lãi suất libor là gì trong Forex là gì? Sự thay đổi liên tục của tỷ giá thị trường tiền tệ là cần thiết để các ngân hàng và các công ty khác tồn tại. Các cấu trúc lãi suất cố định phù hợp hơn cho các ngân hàng vì chúng không chịu sự thay đổi lớn trên thị trường.

Lãi suất Libor trong Forex là gì? Nếu nhân viên ngân hàng thấy trước ngân hàng sẽ cần kiếm nhiều tiền hơn số tiền đó, thì họ sẽ tăng lãi suất để có được tiền. Đây là cách duy nhất mà ngân hàng có thể sử dụng để đảm bảo rằng khoản vay được trả lại.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group